Swiss Contribution ECORYS Polska EUROREGION

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (wydanie trzecie)
Obowiązuje od 11 października 2013 r.
Filesize 7.36 MB

Dokumenty dla Beneficjentów

Raport okresowy
Filesize 141 KB
Raport końcowy
Filesize 158 KB

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Informacja i promocja - wytyczne dla Beneficjentów

Beneficjenci zobowiązani są do informowania o wsparciu we wszystkich dokumentach związanych z projektem oraz na każdym materiale promocyjnym. Szczegółowe zasady promocji Darczyńca określił w dokumencie Informacja i promocja. Wytyczne dla beneficjentów. Obowiązkowe i rekomendowane wzory materiałów promocyjnych można znaleźć tutaj.

Wykonane według wytycznych projekty materiałów promocyjnych należy przedstawić Operatorowi w celu ich akceptacji przed wykonaniem.

 

Szkolenia

Konsultacje

Kontakt

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter Szwajcarskiego Grantu Blokowego:


Wiadomość HTML?

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej